Javni poziv za prikupljanje ponuda

Objavljeno: 10.3.2017.

Hrvatski autoklub raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu studija ekonomske opravdanosti ulaganja za područje osiguranja i motoriziranog turizma.

U smislu osnovnog sadržaja predmetnih ponuda za izradu studija iste moraju sadržavati najmanje sljedeće elemente:

  • analizu postojećeg stanja na hrvatskom tržištu u predmetnoj djelatnosti,
  • razradu ekonomskog okvira predmetne djelatnosti,
  • razradu tehničkog okvira predmetne djelatnosti,
  • razradu kadrovskog aspekta predmetne djelatnosti,
  • razradu potencijalnih modela organiziranja poslova predmetne djelatnosti.

Također, predmetne ponude moraju sadržavati:

  • rok za početak realizacije predmetne djelatnosti,
  • razrađeni plan poslovanja u predmetnoj djelatnosti u prvih pet godina,
  • rok povrata ulaganja,
  • specifikaciju sastava stručnog tima (popis osoba, obrazovanje, izvršeni projekti, opće reference) koji će raditi na izradi predmetne studije.

Pisana ponuda dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA IZRADU STUDIJE EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ULAGANJA“,
na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, ili u pisarnicu Hrvatskog autokluba na istoj adresi.

Rok za dostavu ponude: 31. ožujka 2017., do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.


Detaljnije informacije pogledajte u prilogu.
 

Repozitorij