Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Ispitivač PPSP i UV

Objavljeno: 28.3.2017.

Hrvatski autoklub je raspisao natječaj za radno mjesto Ispitivač Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Upravljanja vozilom u Sektoru za vozače.
 
U radni odnos na neodređeno vrijeme (s pokusnim radom od šest mjeseci) u Sektor za vozače Hrvatskog autokluba, na radno mjesto Ispitivač Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i
Upravljanja vozilom - Ispitivač PPSP/UV (m/ž) prima se 10 izvršitelja (4 s mjestom rada u Zagrebu, 2 s mjestom rada u Osijeku, 1 s mjestom rada u Rijeci i 3 s mjestom rada u Splitu).
 
 
1. Uvjeti za Ispitivača PPSP/UV :
 
 • završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog),
 • aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • položen ispit za instruktora vožnje najmanje A i B kategorije i dopuštenje (licenca),
 • položen stručni ispit za ovlaštenog ispitivača,
 • tri godine radnog iskustva u struci na poslovima osposobljavanja vozača,
 • vozačka dozvola najmanje A i B kategorije.
 
2. Kandidati za radno mjesto Ispitivač PPSP/UV (m/ž) uz pisanu prijavu na natječaj obvezni su dostaviti sljedeće dokumente:
 
 • presliku osobne iskaznice,
 • ovjerenu presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi,
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača,
 • presliku vozačke dozvole određene kategorije,
 • presliku dozvole instruktora vožnje određene kategorije,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokument/potvrda HZMO o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), u izvorniku.

 

Natječaj je raspisan do 10. travnja 2017. do 12:00 sati.


Detalje o ovom natječaju možete dobiti u priloženom dokumentu.