Javni poziv za prikupljanje ponuda za dugoročni zakup nekretnina

Objavljeno: 13.4.2017.

Predmet poziva

Predmet ovog Javnog poziva je dugoročni zakup sljedećih nekretnina u vlasništvu Hrvatskog autokluba:

1. Poslovni objekt - zgrada mješovite uporabe i gospodarsko dvorište (Varaždinska županija, općina Breznica, broj katastarske čestice: 16, broj ZK uloška: 2631), ukupne površine 2.565 m2, i

2. Pašnjak Mirkovec (Varaždinska županija, općina Breznica, broj katastarske čestice: 63, broj ZK uloška: 3470), površine 109.914 m2.

Nekretnine iz točke 1. i 2. ovog Javnog poziva nude se u viđenom stanju.

Ponude za dugoročni zakup mogu se dati za svaku pojedinu nekretninu ili za obje nekretnine.

 

Posebni uvjeti vezani za predmet poziva

S obzirom da je nekretnina pod rednim brojem 1. u stanju neadekvatnom za redovitu uporabu te je treba privesti svrsi budućeg zakupnog odnosa, posebni uvjet za davanje u dugoročni zakup iste je njeno stavljanje u funkciju, odnosno renoviranje zgrade.

Nužni troškovi renoviranja zgrade za njeno privođenje svrsi bit će kompenzirani s naknadom za njezin dugoročni zakup.

 

Kriterij za odabir najpovoljnijih ponuda

Ekonomski najpovoljnija ponuda biti će odabrana na osnovu visine iznosa naknade za dugoročni zakup na godišnjoj razini.

 

Postupak podnošenja ponuda

Pisana ponuda za svaku nekretninu pojedinačno dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA DUGOROČNI ZAKUP NEKRETNINE“, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, ili u pisarnicu Hrvatskog autokluba na istoj adresi.

Rok za dostavu ponude: 5. svibanj 2017., do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ukoliko ista fizička ili pravna osoba daje ponude za dugoročni zakup obje nekretnine potrebno je dostaviti dvije odvojene (zasebne) ponude.

Zakašnjele i nepotpune ponude nećemo razmatrati.

Hrvatski autoklub zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu i ne snosi trošak ponuditelja za izradu ponude/ponuda.

 

Kontakt osoba

Osoba za kontakte je Darko Ceraj, 01/6611 904, 098/1836 714, darko.ceraj@hak.hr. Zainteresirani mogu pregledati nekretnine, uz prethodnu najavu i dogovor s osobom za kontakte, radnim danom najkasnije do 16:00 sati.

 

Ostale odredbe

Hrvatski autoklub će obavijestiti ponuditelje o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 8 (osam) dana od sjednice Upravnog odbora Hrvatskog autokluba na kojoj će se donijeti odluka o odabiru.

Puni tekst poziva, slike objekta i pašnjaka te njihove lokacije na karti nalaze se u prilogu vijesti.

Repozitorij