Natječaj za prijem u radni odnos za više radnih mjesta

Objavljeno: 27.9.2017.

HAK je raspisao natječaj za prijem u radni odnos za radna mjesta Samostalni stručni suradnik za pravne poslove (m/ž) i Samostalni stručni suradnik za članski marketing (m/ž) te Pripravnik za radno mjesto Suradnik za obračune, materijalnu i nematerijalnu imovinu (m/ž).

U radni odnos na neodređeno vrijeme u Sektor stručnih nadzora, homologacije vozila i carinskih poslova, na radno mjesto Samostalni stručni suradnik za pravne poslove (m/ž) (s pokusnim radom od šest mjeseci) prima se 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu i u Sektor članstva na radno mjesto Samostalni stručni suradnik za članski marketing (m/ž) (s pokusnim radom od šest mjeseci) prima se 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu te u Sektor podrške poslovanju Pripravnik za radno mjesto Suradnik za obračune, materijalnu i nematerijalnu imovinu (m/ž) (uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme) prima se 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu.

Zainteresirani kandidati za radno mjesto Samostalni stručni suradnik za pravne poslove prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ – Samostalni stručni suradnik za pravne poslove», kandidati za radno mjesto Suradnika za obračune, materijalnu i nematerijalnu imovinu-pripravnik prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ –Suradnik za obračune, materijalnu i nematerijalnu imovinu» te kandidati za radno mjesto Samostalni stručni suradnik za članski marketing prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ – Samostalni stručni suradnik za članski marketing», trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 12. listopada 2017. do 12:00 sati zaključno, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

 
Nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

 

Za više informacija o ovom natječaju pogledajte priložen dokument u repozitoriju.

Repozitorij