Korištenje interaktivne karte Hrvatskog autokluba u svrhu izračuna naknade za prijevoz u javnim službama

Objavljeno: 23.1.2018.

U Hrvatskom autoklubu, temeljem većeg broja zaprimljenih upita za određivanjem udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta rada korištenjem interaktivne karte HAK-a, upoznati smo s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) koji obvezuje sve takve djelatnike.

Ovime naglašavamo kako Hrvatski autoklub nije strana u predmetnom Temeljnom kolektivnom ugovoru niti je na bilo koji način uključen u njegovu provedbu. Sve reference na Hrvatski autoklub, interaktivnu kartu – planer putovanja Hrvatskog autokluba, kao i na operativni postupak izračuna najkraćih udaljenosti unutar teksta Temeljnog kolektivnog ugovora učinjene su bez da je Hrvatski autoklub u tome sudjelovao, bivao obaviješten ili konzultiran.

Za određivanje cestovnih udaljenosti u Republici Hrvatskoj, Hrvatskom autoklubu na raspolaganju je isključivo vlastita internetska interaktivna karta s planerom putovanja, koja je dostupna kao besplatni javni servis na mrežnim stranicama http://map.hak.hr.

Interaktivna karta HAK-a, kao i druge slične internetske karte, prvenstveno je namijenjena vozačima i sudionicima u prometu te nije i ne može biti u potpunosti točan izvor cestovnih informacija, niti je bilo kojim aktom nadležnih tijela Republike Hrvatske ovlaštena kao mjerodavna, na način da je to usuglašeno s Hrvatskim autoklubom. Uvjeti korištenja interaktivne karte HAK-a istaknuti su pod izbornikom O karti – Uvjeti korištenja, od dana njenog objavljivanja 2010.

Interaktivna karta HAK-a, ali i svaka druga internetska interaktivna karta, gruba je aproksimacija realne prometne okoline do razine dovoljne za osnovno snalaženje u prometu te nije zamišljena za izradu preciznih izmjera udaljenosti. Shodno tome, odstupanja mogu postojati i neupitno postoje, no nije moguće izraziti jedinstvenu mjeru kolika su takva odstupanja, s obzirom da ona variraju ovisno o kvaliteti i točnosti samih kartografskih podataka.

Od 21. siječnja 2015. javno je dostupno aktualno izdanje interaktivne karte Hrvatskog autokluba. Najveća i najznačajnija promjena na toj interaktivnoj karti (u odnosu na prethodnu verziju) jest mogućnost odabira između više različitih kartografskih podloga, dok je prethodna interaktivna karta HAK-a (u funkciji 2010-2015.) omogućavala samo jednu kartografsku podlogu, onu u izdanju društva Mireo d.d. iz Medulina, ograničenu na teritorij Republike Hrvatske.

Unutar aktualne verzije interaktivne karte, koja je proizvod Hrvatskog autokluba, dostupni su pozadinski kartografski podaci i tehnologija izrade plana putovanja (rute) više proizvođača – trgovačkog društva Mireo d.d. iz Medulina (označeno kao Mireo Maps) te stranih društava iz SAD-a, Google Inc. (Google Maps) te Microsoft Corp. (Bing Maps). S time u svezi, važno je za naglasiti kako Hrvatski autoklub ne raspolaže vlastitim kartografskim podacima Republike Hrvatske niti vlastitom tehnologijom izrade optimalnog (najbržeg, najkraćeg ili slično) plana putovanja, već se u tu svrhu oslanja na podatke i tehnologiju vanjskih subjekata. Ne može se niti za jednu od navedenih kartografija reći da je po svim karakteristikama bolja i potpunija od drugih, s obzirom da kartografski podaci koji manjkaju u jednoj kartografiji mogu biti precizni u drugoj, ali i obratno.

U odnosu na članak 66. stavak 14. naslovljenog Temeljnog kolektivnog ugovora, u kojemu stoji:

14. Udaljenost se u smislu ovoga članka utvrđuje prema planeru Hrvatskoga autokluba na temelju kartografske podloge Google Maps i to kao, kao najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom), a u slučaju računanja udaljenosti iz stavka 1. ovoga članka, kao pješačka ruta.

… posebno naglašavamo kako unutar interaktivne karte HAK-a, jedino kartografija društva Mireo d.d., označena kao "Mireo Maps", podržava algoritam izrade "najkraće rute" te opciju izbjegavanja prolaska neasfaltiranim cestama – veza na kriterij "(ruta) sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom)"Navedene opcije dostupne su na izborniku "Postavke" interaktivne karte HAK-a (simbol kotačića u gornjem-desnom uglu ekrana) samo ako je izabrana podloga "Mireo Maps".

Zaključno, možemo konstatirati kako je članak 66. stavak 14. neispravno formuliran u odnosu na stvarne mogućnosti interaktivne karte – planera putovanja Hrvatskog autokluba, jer uz kartografsku podlogu Google Maps koja se navodi u citiranom stavku tehnički nije omogućeno izračunati najkraću rutu, niti izračunati rutu prolaska samo asfaltiranim cestama (te su opcije tehnologija kartografije Mireo), a općenito planer putovanja Hrvatskog autokluba nikad nije podržavao, niti podržava izradu pješačke rute.

Za sve dodatne informacije i upite, pozivamo Vas da se obratite e-poštom na map@hak.hr.