Dugogodišnji glavni tajnik Zvonko Šmuk otišao u mirovinu

Promjene u rukovodećoj strukturi Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 1.2.2018.

Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 18. sjednici održanoj 25. siječnja 2018. donio je odluku o razrješenju glavnog tajnika g. Zvonka Šmuka s 31. siječnjem 2018. Odluka je donesena temeljem vlastitog zahtjeva g. Šmuka uslijed odlaska u mirovinu.

G. Zvonko Šmuk rođen je 1949. godine i diplomirani je inženjer prometa. Većinu radnog vijeka proveo je unutar asocijacije u kojoj je isprva, od 1975. do 1985. zaposlen u Auto moto savezu Hrvatske a u Hrvatskom autoklubu zaposlen je od 1992.

Tijekom rada u Hrvatskom autoklubu obnašao je brojne stručne i rukovodeće poslove i u dinamičnom i za Hrvatski autoklub izrazito bitnom razdoblju početkom devedesetih godina prošlog stoljeća značajno doprinio stvaranju modernog nacionalnog autokluba. Godine 1992. angažiran je na poslovima uvođenja i organizacije provedbe javne ovlasti vozačkih ispita u Hrvatskom autoklubu a zaslužan je i za uspješno uvođenje u Hrvatski autoklub javne ovlasti stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila i ispitivanja sukladnosti vozila.

Njegov angažman u našoj udruzi bio je od koristi za sve sudionike u cestovnom promete a posebno za članove jer je g. Šmuk niz godina rukovodio poslovima članstva, prometne preventive i edukacije u Hrvatskom autoklubu.

Od 2008. do 2010. obavljao je i poslove pomoćnika glavnog tajnika Hrvatskog autokluba zadužen za članstvo.

Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog autokluba 2010. imenovan je za glavnog tajnika na mandatno razdoblje od četiri godine, a 2014. nastavio je obnašati dužnost u novom mandatnom razdoblju.

Tijekom dva mandatna razdoblja g. Šmuk uspješno je provodio odluke tijela upravljanja Hrvatskog autokluba i rukovodio radom Stručne službe. Od 2012. implementirao je programsku platformu predsjednika Hrvatskog autokluba g. Slavka Tušeka o modernizaciji i zaokretu u poslovanju udruge. Istaknimo neke od aktivnosti kojima je od 2010. podizana kvaliteta rada i razina stručnosti u Hrvatskom autoklubu, u kojima je kao glavni tajnik sudjelovao g. Šmuk: uvođenje članskih modela "Start", "Optimum" i "Europa", pokretanje aplikacije za pametne telefone i interaktivne internetske karte Hrvatske, strukturna promjena u sustavu pružanja tehničke pomoći na cesti te obnavljanje i modernizacija voznog parka i mehaničkih radionica autoklubova, uvođenje i proširenje članskih pogodnosti, uvođenje Obiteljskog članstva, donošenje novog Statuta Hrvatskog autokluba, uvođenje novih preventivno-edukativnih programa poput programa "Vidi i klikni" i programa "Klik", obilježavanje 110. godišnjice udruge, puštanje u rad smjestišta za čuvanje vozila pod carinskim nadzorom u Zadru.

Koautor je brojnih stručnih publikacija, priručnika i brošura Hrvatskog autokluba.

Na istoj sjednici Upravnog odbora za glavnog tajnika na mandatno razdoblje od četiri godine imenovan je g. Željko Mijatović, za zamjenika glavnog tajnika imenovan je dr. sc. Igor Šiško, a za pomoćnika glavnog tajnika dr. sc. Sinan Alispahić.