Natječaj za odabir najpovoljnije ponude za sanaciju poslovnog objekta Hrvatskog autokluba u Zagrebu, Siget 17

Objavljeno: 1.3.2018.

Hrvatski autoklub objavljuje natječaj za odabir najpovoljnije ponude za sanaciju poslovnog objekta Hrvatskog autokluba u Zagrebu, Siget 17. 

Svrha natječaja je odabir ponuđača za radove tekućeg održavanja poslovnog objekta u Zagrebu, Siget 17, odnosno radove sanacije ravnog krova, sanacije aluminijske bravarije te sanacije električnih instalacija.

Natječaj, uvjeti i ostala pravila definirani su dokumentima u prilogu.