Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača

Natječaj za izgradnju tehničke baze u Vukovaru

Objavljeno: 5.3.2018.

Hrvatski autoklub objavljuje natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju poslovnog objekta – tehničke baze Hrvatskog autokluba u Vukovaru.

U prilogu ovoj obavijesti zainteresirani subjekti mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje, a projektna dokumentacija i troškovnici dostupni su za preuzimanje nakon registracije zainteresiranog poslovnog subjekta na web-stranici

https://go.hak.hr/tehnicka-baza-vukovar-2018

te provedenog postupka verifikacije subjekta od strane odgovorne osobe u Hrvatskom autoklubu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti e-mailom na natjecaj@hak.hr.