Upravni odbor Hrvatskog autokluba u Vukovaru

Objavljeno: 20.12.2018.

Upravni odbor Hrvatskog autokluba 18. rosinca 2018. održao je sjednicu u Vukovaru. Na sjednici su utvrđeni prijedlog Programa rada i prijedlog Financijskog plana Hrvatskog autokluba za 2019. Prijedlozi su nakon razmatranja upućeni Skupštini Hrvatskog autokluba na usvajanje i donošenje. Donesena je odluka o sazivanju redovne sjednice Skupštine Hrvatskog autokluba te odluka o uvjetima oglašavanja na online magazine Revija HAK.

Između ostalih tema, predstavljeno je i Izvješće radne skupine za praćenje provedbe Strateškog plana razvoja Hrvatskog autokluba za razdoblje 2015. -2019., kao i Plan provedbe u 2019.