Hrvatski autoklub raspisuje natječaj za izradu video spotova na temu "10 Zlatnih pravila u prometu"

Objavljeno: 30.1.2019.

Hrvatski autoklub je raspisao natječaj za izradu video spotova na temu „10 Zlatnih pravila u prometu“.

Natječaj se organizira u svrhu promicanja sigurnosti u prometu kao sastavni dio projekata: „10 Zlatnih pravila u prometu“ 
koje HAK realizira u sklopu suradnje sa Svjetskom automobilističkom organizacijom (Fédération Internationale de l’Automobile).

Cilj natječaja je poticanje stvaralaštva mladih. Spotovi mogu biti bilo kojeg filmskog roda, vrste i žanra, trajanja do 15 sekundi.

HAK za potrebe izrade spotova stavlja na raspolaganje vizuale koji se mogu koristiti u kampanji.

Za daljnje upute vezano za prijave, uvjete i pravila natječaja molimo pogledajte priloge ove vijesti.