Natječaj prikupljanja pisanih ponuda za prodaju i nabavu službenih vozila Hrvatskog autokluba po modelu "staro za novo"

Objavljeno: 6.2.2019.

Na temelju Odluke Glavnog tajnika Hrvatskog autokluba broj: 340-25/2019-1/2019-1 od 05. veljače 2019. Hrvatski autoklub raspisuje

NATJEČAJ prikupljanja pisanih ponuda za prodaju i nabavu službenih vozila Hrvatskog autokluba po modelu "staro za novo".

Zainteresirani ponuđači svoju pisanu ponudu dostavljaju u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja i naručitelja te naznakom „NE OTVARATI - HAK ponuda za službena vozila" na adresu Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Rok za dostavu ponude je 22. veljače 2019. do 12.00 sati. Ponude koje ne stignu do ovog datuma i vremena neće se razmatrati.

Za detalje o ovom natječaju pogledajte prilog.