Javni natječaj za odabir najprihvatljivije ponude za nabavu AiO računala

Objavljeno: 20.3.2019.

HAK je objavio javni natječaj za odabir najprihvatljivije
ponude za nabavu računalne opreme za polaganje ispita
iz nastavnog predmeta "Prometni propisi i sigurnosna pravila"
na računalu.

Postupak slobodnog nadmetanja objavljen je dana 20. ožujka 2019.
na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba www.hak.hr i ne vodi
se prema Zakonu o javnoj nabavi.

Svoje kompletne ponude možete dostaviti poštom ili
predajom u Pisarnicu u sjedištu HAK-a najkasnije
do 3. travnja 2019. do 12:00 sati.

Zakašnjele ponude neće biti razmatrane.
Valjanost ponuda treba iznositi 8 dana.

Otvaranje ponuda obavit će se 3. travnja 2019. u 12:15 sati
u Hrvatskom autoklubu, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44.

Otvaranju mogu prisustvovati predstavnici Ponuditelja uz
predočenje, od strane ovlaštene osobe potpisanog i
ovjerenog ovlaštenja (punomoći).

Za detaljnije informacije molimo pogledajte u prilog ove vijesti.

Repozitorij