Natječaj za nabavu teretnog automobila za potrebe uklanjanja i prijevoza oštećenih vozila ili vozila u kvaru.

Objavljeno: 26.3.2019.

HAK je raspisao natječaj za nabavu teretnog automobila Fiat Ducato za potrebe uklanjanja i prijevoza oštećenih vozila ili vozila u kvaru.

Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, s naznakom „PONUDA ZA VUČNA VOZILA – NE OTVARAJ“. Na omotnici mora biti vidljivo istaknut naziv Ponuditelja.
Rok za dostavu ponuda 4.4.2019. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Zakašnjele ponude, nepotpune ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima ovog natječaja neće se razmatrati.

Za detaljnije informacije o ovom natječaju pogledajte prilog.