Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto Ispitivač PPSP/UV

Objavljeno: 9.4.2019.

Hrvatski autoklub raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Ispitivač PPSP/UV (m/ž) u Sektoru za vozače Hrvatskog autokluba (s pokusnim radom od šest mjeseci) prima se šest izvršitelja, od kojih tri s mjestom rada u Zagrebu, dva s mjestom rada u Rijeci i jedan s mjestom rada u Splitu.

Zainteresirani kandidati za radno mjesto Ispitivač PPSP/UV prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom „ZA NATJEČAJ – Ispitivač PPSP/UV“, trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 19. travnja 2019. do 12:00 sati zaključno, na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Nepravovremene ili nepotpune prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati.

Za detaljnije informacije pogledajte priloženi dokument.