Natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuđača za preuređenje poslovne zgrade Hrvatskog autokluba u Kutini

Objavljeno: 22.7.2019.

Svrha natječaja odabir je najpovoljnijeg ponuđača za preuređenje poslovne zgrade Hrvatskog autokluba u Kutini i izgradnju društvenog prostora (sjenica) u dvorišnom prostoru poslovnog objekta.

Mjesto izvođenja radova: Kutina, Vinkovačka 3, k.o. Kutina, k.č. 4254

Rok izvršenja radova izgradnje: najkasnije 90 dana od dana potpisa ugovora

Zainteresirani ponuđači mogu preuzeti izvedbeni projekt, kao i obrasce troškovnika nakon registracije putem sustava HAK Natječaji - "Natječaj za preuređenje poslovne zgrade Hrvatskog autokluba u Kutini"

Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, s naznakom "PONUDA ZA PREUREĐENJE POSLOVNE ZGRADE U KUTINI – NE OTVARAJ". Na omotnici mora biti vidljivo istaknut naziv Ponuditelja. Rok za dostavu ponuda je 20. kolovoza 2019. do 12:00 sati bez obzira na način dostave. Zakašnjele ponude, nepotpune ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima ovog natječaja neće se razmatrati.

U repozitoriju u prilogu ovoj obavijesti nalazi se puni tekst dokumentacije za nadmetanje.