Anketni upitnik o korištenju motocikla u Republici Hrvatskoj

Objavljeno: 8.8.2019.

Hrvatski autoklub uz podršku Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) realizira projekt "10 Zlatnih pravila".

Projekt istražuje više čimbenika rizika sigurnosti u cestovnom prometu , a ove godine u fokusu je stradanje motociklista. Kako bi problem sagledali svestrano provodimo istraživanje o postupanju motociklista u prometu i pozivamo motocikliste da popune anketu. Zahvaljujemo na odazivu.