Anketa o znanju korisnika vozila o alternativnim gorivima

Europska unija će uspoređivati cijene alternativnih i konvencionalnih goriva

Objavljeno: 26.8.2019.

Molimo Vas da ispunite anketu o alternativnim gorivima (kliknite poveznicu), a u nastavku pročitajte više o projektu Europske unije.

Rast prometnih sustava zasnovanih na korištenju neobnovljivih izvora (prostora i energije) doveo je do problema zagušenja i onečišćenja okoliša, te ovisnosti o korištenju nafte i naftnih derivata.

Potreba da se diversificiraju izvori energije koji se koriste u prometnom sektoru pruža politički zamah za uspostavu jednakih uvjeta za alternativna goriva (električna energija, vodik, SPP, UNP, biogoriva) u odnosu na konvencionalna goriva (benzin, dizel).

Da bi se razvilo unutarnje tržište i ekonomija razmjera u ovom sektoru, potrebna je provedba zajedničkih tehničkih standarda za infrastrukturu alternativnih goriva. Kao jedna od sastavnica za daljnje poticanje prodora alternativnih goriva na tržište, Direktiva o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva 2014/94/EU zahtijeva uvođenje sustava informiranja na mjestima za punjenje gorivima.

Jednostavne i lako usporedive informacije o cijenama različitih goriva igraju važnu ulogu u omogućavanju korisnicima vozila da bolje procijene relativne troškove različitih goriva dostupnih na tržištu. Stoga, kada su cijene goriva prikazane na benzinskoj postaji, posebno za prirodni plin i vodik, trebalo bi biti moguće usporediti jedinične cijene s konvencionalnim gorivima. S obzirom na rastući asortiman različitih vrsta goriva, potrošač se trenutno suočava s cjenovnim sustavom na benzinskim postajama koji ne dopušta izravnu usporedbu goriva jer se prodaju u različitim prodajnim jedinicama, dok se sveobuhvatne i transparentne informacije za potrošače smatraju preduvjet za svijest potrošača o alternativnim gorivima i njihovo uspješno tržišno probijanje. Trenutno su goriva s različitim energetskim sadržajem prikazana u različitim prodajnim jedinicama, a da to nije vidljivo na totemu.

REPUBLIKA HRVATSKA UKLJUČENA U PROJEKT

Republika Hrvatska je dio konzorcija država Europske unije koja je započela s provedbom prvih aktivnosti u sklopu projekta „Pomoć državama članicama u provedbi članka 7.3. Direktive 2014/94/EU („Usporedba cijena goriva“), čiji je krajnji cilj omogućavanje korisnicima vozila sveobuhvatnih i transparentnih informacija o troškovima alternativnih i konvencionalnih goriva.

Prva faza projekta sadrži kvantitativnu analizu znanja korisnika vozila o alternativnim gorivima i identifikaciju preferiranih opcija prikaza za usporedbu različitih cijena goriva metodologijom kn/100km, a anketiranje s tim ciljem provodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, kao nositelj projekta. Kako bi se projektom postigao željeni učinak potreban je angažman što većeg broja građanki i građana Republike Hrvatske, pa vas pozivamo na ispunjavanje ankete koja se nalazi na ovoj POVEZNICI.

 

METODOLOGIJA KOJA ODRAŽAVA CIJENU NA 100 KM

Metodologija kn/100km odražava cijenu na 100 km te se čini najprikladnijom kako bi se korisnicima vozila pružila lako razumljiva slika o tome kako se troškovi rada vozila s različitim pogonskim sustavima mogu razlikovati. Ova metoda uzima u obzir i cijenu goriva i vrijednost potrošnje goriva iz certifikata o sukladnosti vozila. Ta se vrijednost temelji na Globalnom usklađenom ispitnom postupku za laka vozila (WLTP) od rujna 2017. za nove tipove vozila i od rujna 2018. za sva nova vozila.

Vrijednost potrošnje goriva se tada množi s cijenom relevantnog goriva prema formuli:

 

Cijena goriva po litri/kg/kwh x Vrijednost potrošnje goriva iz certifikata o sukladnosti vozila na 100 km      

=

Cijena potrošnje goriva na 100 km

 

Kao rezultat toga, može se utvrditi cijena po 100 km za svako gorivo.

 

Završetak projekta je predviđen krajem travnja 2020. godine, a trebao bi rezultirati mobilnom i web aplikacijom koja će omogućiti korisnicima vozila informiranje u realnom vremenu.

* Primjer on-line alata (web aplikacija) koji će biti vidljiv na benzinskim postajama

 

Više o projektu na: http://fpc4consumers.eu/project/