Natječaj za nabavu tekućine za pranje vjetrobranskog stakla vozila

Objavljeno: 12.9.2019.

Na temelju Odluke Glavnog tajnika Hrvatskog autokluba, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44, objavljen je natječaj za nabavu tekućine za pranje vjetrobranskog stakla vozila.


Predmet natječaja 

Odabir najpovoljnije ponude za nabavu i dostavu tekućine za pranje vjetrobranskog stakla vozila, prilagođene uporabi u zimskim uvjetima, za potrebe preventivno – sigurnosne akcije „Dani tehničke ispravnosti vozila 2019.“.

Predmet nabave 

  • tekućina za pranje vjetrobranskog stakla vozila, prilagođena uporabi u zimskim uvjetima (otporna na smrzavanje do -25°C),
  • količina: 15.000 komada u jedinstvenom pakiranju od po 3 litre i distribucija navedene količine na adrese 159 stanica za redovni tehnički pregled vozila na teritoriju Republike Hrvatske, prema popisu Hrvatskog autokluba (koji je izložen na web adresi: http://www.hak.hr/vozila/tehnicki-pregledi/popis-stp/), a s rokom dostave do 18. studeni 2019.

 

Način dostavljanja ponude

Pisana ponuda dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA – TEKUĆINA ZA PRANJE VJETROBRANSKOG STAKLA VOZILA – NE OTVARAJ“, na adresu . HRVATSKI AUTOKLUB, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, ili u pisarnicu Hrvatskog autokluba na istoj adresi.

Rok za dostavu ponude: 4. listopad 2019., u 12,00 sati.

Zakašnjele i nepotpune ponude nećemo razmatrati.

 

Postupak provođenja natječaja

Javno otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo Hrvatskog autokluba, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44, dana 4. listopada 2019., u 12,15 sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati punomoćnici ponuditelja.

Hrvatski autoklub zadržava pravo poništenja natječaja odnosno može odbiti sve ponude bez posebnog obrazloženja i ne snosi nikakve troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u natječaju.

Za detaljnije informacije o ovom natječaju, molimo pogledajte prilog.