Natječaj za nabavu gospodarskih dostavnih vozila - pokretnih radionica

Objavljeno: 23.1.2020.

Hrvatski autoklub objavljuje natječaj za nabavu 7 (sedam) gospodarskih dostavnih vozila koja će biti korištena kao pokretne radionice u sustavu pomoći na cesti HAK-a.

Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, s naznakom „PONUDA ZA VOZILA POKRETNE RADIONICE – NE OTVARAJ“. Na omotnici mora biti vidljivo istaknut naziv Ponuditelja.
Rok za dostavu ponuda 3.2.2020. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Zakašnjele ponude, nepotpune ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima ovog natječaja neće se razmatrati.

Za detaljnije informacije o ovom natječaju pogledajte priloge.