Natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuđača za preuređenje prometnog vježbališta u Kutini (niskogradnja)

Objavljeno: 27.5.2020.

Svrha natječaja odabir je najpovoljnijeg ponuđača za poslove niskogradnje - preuređenje HAK-ovog prometnog vježbališta za obuku kandidata za vozače u Kutini.

Mjesto izvođenja radova: Kutina, Vinkovačka 3

Rok izvršenja radova izgradnje: najkasnije 60 dana od dana potpisa ugovora

Zainteresirani ponuđači mogu preuzeti izvedbeni projekt, kao i obrasce troškovnika nakon registracije putem sustava HAK Natječaji.

Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, s naznakom "PONUDA ZA PREUREĐENJE PROMETNE POVRŠINE U KUTINI – NE OTVARAJ" ili osobnom predajom u pisarnici Hrvatskog autokluba na istoj adresi. Rok za dostavu ponuda je 9. lipnja 2020. do 12:00 sati bez obzira na način dostave. Zakašnjele ponude, nepotpune ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima ovog natječaja neće se razmatrati.

 

Puni tekst natječajne dokumentacije dostupan je u prilogu ovoj obavijesti.