Predsjedniku Slavku Tušeku novi mandat

Održana izborna sjednica Skupštine Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 20.6.2020.

U središtu Hrvatskog autokluba u Zagrebu 20. lipnja 2020. održana je izborna sjednica Skupštine HAK-a na kojoj su izabrani članovi tijela upravljanja udrugom.

Nakon uspješno odrađenog drugog mandata predsjednik HAK-a Slavko Tušek stekao je povjerenje članova i za treći mandat. Njegova izborna lista bila je jedina, a potvrdilo ju je jednoglasno glasanjem svih nazočnih 56 članova Skupštine, koju ukupno čini 58 članova.

Uoči glasanja predsjednik HAK-a Slavko Tušek obratio se i uz prezentaciju svog Programa rada članovima Skupštine ukazao na sva postignuća učinjena za njegova mandata te naročito kako sa svojim suradnicima planira dalje razvijati Hrvatski autoklub. Naglasio je važnost sustavnog razvoja, na održivim osnovama, kao jamstva snažne asocijacije. Posebno je naglasio važnost odnosa među ljudima i stvarnih ljudskih osobina kao temelja uspjeha, rekavši:

- Danas, kad se svi zajednički borimo s posljedicama pandemije bolesti COVID-19 i posljedicama razornog potresa u Zagrebu, sretan sam i ponosan zbog spoznaje da na svim razinama naše asocijacije, od tijela upravljanja do stručnih službi Hrvatskog autokluba i udruženih autoklubova, prevladavaju upravo ljudi koji su u teškom vremenu pokazali vrijednost i snagu.

Spomenuo je namjeru otvaranja rasprave unutar asocijacije o pokretanju procesa dorade Statuta Hrvatskog autokluba.

Hrvatski autoklub bilježi porast broja članova, sredinom 2012. imao je 170.000 korisnika članskih pogodnosti, da bi koncem mandatnog razdoblja i pred početak pandemije bolesti COVID-19 bilježio 235.000 korisnika članskih pogodnosti.

U kontekstu razvoja programa članstva, kao osnovne djelatnosti udruge, istaknuo je:

- Porast broja članova od 39% je značajan uspjeh i posljedica predanog i koordiniranog rada. Četiri su odluke dovele do tog povećanja i stabiliziranja djelatnosti - uvođenje Obiteljskog članstva, proširenje članskih pogodnosti uvođenjem montaže i demontaže guma te balansiranja kotača, sufinanciranje rada udruženih autoklubova na djelatnosti članstva te racionalizacija broja tiskanih izdanja Revije HAK uz istovremeno pokretanje novog internetskog portala.

Predsjednik HAK-a Slavko Tušek osvrnuo se i na druge segmente poslovanja, među kojima se ističe druga temeljna djelatnost udruge – pomoć na cesti:

- Unatoč teškim okolnostima i porastu broja pružatelja raznih oblika tehničke pomoći, u toj djelatnosti HAK prema opredjeljenosti javnosti kontinuirano nema pravu konkurenciju. Porast broja usluga od 2012. do 2019. za 33% potvrda je kvalitete i brzine pruženih usluga, kao posljedice optimalne organizacije sustava i kvalitetnog i profesionalnog rada. Na to su utjecale četiri ključne odluke tijela upravljanja Hrvatskog autokluba u proteklom razdoblju. To su odluka o nastavku politike oslanjanja na vlastite resurse asocijacije u pružanju usluga, kontinuirano ulaganje u sustav tehničke pomoći – nabavljeno je 20 novih pokretnih radionica za Hrvatski autoklub i 60 vozila za udružene autoklubove, zatim kontinuirano ulaganje u edukaciju izvršitelje usluga te digitalizacija operativnih procesa u djelatnosti. Osim toga, Predsjednik je naglasio da su izgrađene tehničke baze u Zadru i Vukovaru, a u Gospiću će biti izgrađena do kraja ove godine.

Predsjednik Slavko Tušek je izdvojio i poslove javnih ovlasti koji su kontinuirano provođeni sukladno propisima, na najvišoj stručnoj razini i u partnerskom odnosu s nadležnim tijelima državne uprave te razvijani i unaprjeđivani.

Posebno je naglasio prometno-preventivne akcije Vidi i klikni, Sigurno u prometu, Sigurno u školu s HAK-om, Dani tehničke ispravnosti vozila te Klik-navika korištenja sigurnosnog pojasa, simulatore sudara i prevrtanja vozila te sudjelovanje u nizu međunarodnih programa i akcija s ciljem sigurnijeg prometa, temeljem čega je HAK jedan od nositelja Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa i jedina domaća institucija ili organizacija, uz MUP, koja sustavno i kontinuirano radi na prometnoj preventivi i podizanju prometne kulture.

Upravljačka politika i donošenje kvalitetnih i pravovremenih odluka u razdoblju od 2012. do konca 2019. omogučila je izrazitu stabilnost i snažan investicijski ciklus Hrvatskog autokluba od 38 milijuna kuna u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te ukupno 94 milijuna kuna u udružene autoklubove.

- Naša asocijacija je od 2012. do 2019. ostvarila sve svoje strateške ciljeve i veliku većinu operativnih ciljeva, što je temelj za realni optimizam i daljnji sustavni razvoj naše asocijacije - rekao je Slavko Tušek.

U svojem programu „Sustavni razvoj, snažna asocijacija“ predsjednik Slavko Tušek najavio je daljnji rad na unapređivanju svih djelatnosti u suglasju i s aktualnim Strateškim planom Hrvatskog autokluba, posebno imajući u vidu posljedice pandemije bolesti COVID-19 te moguću veliku gospodarsku krizu koja će smanjiti mobilnost građana.

Predsjednik HAK-a u svom izlaganju je najavio:

- Rad na povećanju broja članova bio je i ostaje strateška orijentacija Hrvatskog autokluba, kao i daljnji razvoj Sustava tehničke pomoći posebno u smjeru prilagodbe novim tehnologijama te nastavka realizacije projekta uspostavljanja mreže mehaničarskih radionica udruženih autoklubova, kao i uspostavljanja novih tehničkih baza. Izrazito je važan nastavak razvoja sustava informiranja vozača o stanju u cestovnom prometu. Nastavit će se politika obavljanja poslova svih javnih ovlasti prema najvišim standardima i u partnerstvu s nadležnim institucijama. U području prometne preventive nastavit će se s gradnjom novih biciklističkih poligona, te proširiti preventivne aktivnosti i na osobe starije životne dobi. Razvoj gospodarskih djelatnosti također će biti jedan od prioriteta, kao i razvoj međunarodnih odnosa, a nastavit će se ulagati u stručne kompetencije i materijalno-tehničku osnovu svih djelatnosti udruge.

Za članove Upravnog odbora u razdoblju od 2020. do 2024. glasovima članova Skupštine HAK-a s izabrani su, ujedno i kao zamjenik predsjednika, Ivo Bikić, predsjednik AK Vinkovci, Stanko Smodlaka, predsjednik AK Split, Marijan Ćurković, predsjednik AK Rijeka, Ljubomir Cerovac, predsjednik AK Pula-Rovinj, Marinko Jurčević, predsjednik AK Siget iz Zagreba, te Zvonko Šmuk, član Upravnog odbora AK Končar iz Zagreba.

Izabrani članovi Nadzornog odbora HAK-a su Marin Pajić, predsjednik AK Slavonac iz Osijeka, Marčela Androšić, predsjednica AK Pazin, Boris Dušić, tajnik AK Koprivnica, Darinka Tompoš, predsjednica AK Čakovec te Branko Peran, predsjednik AK Šibenik.

Članovi Suda časti HAK-a su Mijo Kladarić, predsjednik AK Marsonia iz Slavonskog broda,  Dragutin Srečec, predsjednik AMK Križevci, Ivan Dujić, predsjednik AK Zadar, Damir Matacun, tajnik AK Sesvete i Robert Valenteković, tajnik AK Virovitica.

Na kraju je predsjednik Hrvatskog autokluba Slavko Tušek zahvalio svim članovima Skupštine na povjerenju, čestitao svim izabranim predstavnicima u tijela upravljanja HAK-a i naveo da će se maksimalno zalagati da se svi navedeni ciljevi iz njegova programa i ostvare.

Spomenimo da je predsjednik Slavko Tušek u Upravnom odboru HAK-a od 1995., predsjednik HAK-a je od 2012., a u mandatu prije toga bio je i zamjenik predsjednika. Predsjednik je Autokluba Varaždin gdje je prethodno bio dugogodišnji tajnik.