Održana konstituirajuća sjednica Suda časti Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 17.7.2020.

U četvrtak, 16. srpnja, u sjedištu Hrvatskog autokluba u Zagrebu održana je konstituirajuća sjednica Suda časti Hrvatskog autokluba.

Za predsjednika Suda časti izabran je Mijo Kladarić, predsjednik Autokluba Marsonia iz Slavonskog Broda te član Skupštine HAK-a. 

Sud časti tijelo je HAK-a koje se sastoji od pet članova, a bira ih Skupština iz redova članova autoklubova i redovnih članova HAK-a. Mandat Suda časti traje četiri godine.

Sud časti rješava pritužbe članova HAK-a kojima se ukazuje na kršenje odredaba Statuta ili drugih općih akata HAK-a, rješava pritužbe članova HAK-a kojima se ukazuje na eventualno nesavjesno, nepravodobno ili nestručno obavljanje prihvaćenih dužnosti i funkcija u HAK-u, rješava pritužbe članova HAK-a kojima se ukazuje na eventualno neizvršavanje odluka tijela HAK-a ili djela ili propuste koji za posljedicu imaju narušavanje ugleda HAK-a. Sud časti odlučuje o isključenju iz članstva HAK-a te rješava sukob interesa i drugih eventualnih sporova unutar HAK-a.