Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

Uputa o proceduri

•    Informirati se o autoškoli koja osposobljava kandidate za vozače
•    Pribaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije
•    Upisati se u izabranu autoškolu sukladno propisima
•    Pristupiti i završiti osposobljavanje iz pojedinog nastavnog predmeta temeljem propisanih uvjeta i kriterija
•    Po završetku osposobljavnja iz pojedinog nastavnog predmeta temeljem propisanih uvjeta, prijaviti se za polaganje vozačkog
     ispita
•    Položiti vozački ispit u cjelosti i tim činom u informacijskom sustavu provedbe vozačkih ispita formira se Uvjerenje o položenom
     vozačkom ispitu u elektroničkom obliku (e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu) koje se u realnom vremenu pohranjuje u
     središnjoj bazi podataka Hrvatskog autokluba, odakle je dostupno ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove za preuzimanje.