Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

Uputa o proceduri

uvjerenje
  • Informirati se o autoškoli koja osposobljava kandidate za vozače
  • Pribaviti uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača određene kategorije
  • Upisati se u izabranu autoškolu sukladno propisima
  • Pristupiti i završiti osposobljavanje iz pojedinog nastavnog predmeta temeljem propisanih uvjeta i kriterija
  • Po završetku osposobljavnja iz pojedinog nastavnog predmeta temeljem propisanih uvjeta, prijaviti se za polaganje vozačkog ispita
  • Položiti vozački ispit u cjelosti i dobiti uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
S UVJERENJEM NE SMIJETE UPRAVLJATI MOTORNIM VOZILOM!