Vozačka dozvola

vd

Vozačku dozvolu izdaje, zamjenjuje, nadomješta i obnavlja policijska uprava, odnosno policijska postaja.

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci

2. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm x 45 mm

3. dokaz o identitetu.

 

Uz eZahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se skenirano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci.

Podatke o položenom vozačkom ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom policijska uprava, odnosno policijska postaja  preuzima elektroničkim putem iz evidencije ovlaštene stručne organizacije, odnosno iz evidencije Hrvatskog autokluba.

Ako je vozački ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom položen prije 1. siječnja 2018. godine, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, a uz eZahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se skenirano uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

 

Važna napomena:

Policijska uprava, odnosno postaja podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole. Potvrda vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, a podnositelj zahtjeva ju je dužan uništiti nakon primitka vozačke dozvole.