Akreditacija za obavljanje djelatnosti

Hrvatska akreditacijska agencija potvrdila je osposobljenost Službe stručnih nadzora/ stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila, u okviru Sektora stručnih nadzora i utvrđivanja sukladnosti vozila Hrvatskog autokluba, kao tijela koje provodi inspekciju te za nepristranost i dosljednost u provođenju inspekcijskih poslova prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

Navedena norma je novo izdanje norme za inspekcijska tijela pod nazivom ISO/IEC 17020:2012 "Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection", objavljeno 01. ožujka 2012. od strane međunarodne organizacije za normizaciju – ISO.

Prvu akreditaciju tijela za ocjenu sukladnosti Hrvatski autoklub stekao je 14. svibnja 2008. godine i to prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005 te mu je svake godine, nakon provedenih postupaka ocjenjivanja, od strane Hrvatske akreditacijske agencije, potvrđivana akreditacija.