Pregled naknada za tehnički pregled i registraciju vozila (bez PDV-a)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

ODLUKA

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 122/14, 122/16 i 130/17)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove registracije vozila i produženja važenja prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni i/i izvanredni tehnički pregled:

 

a) opći dio

1.

Moped, motocikl ili laka prikolica

12,30 € (92,67 kn)

2.

Osobni automobil, priključno vozilo ili traktor

20,25 € (152,57 kn)

3.

Autobus ili teretni automobil

32,55 € (245,23 kn)

b) posebni dio (ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO-test)

4.

Vozilo s dizelskim motorom

13,61 € (102,58 kn)

5.

Vozilo s BEZ-KAT motorom

7,04 € (53,01 kn)

6.

Vozilo s REG-KAT motorom

13,21 € (99,56 kn)

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.), u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora – EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

Naknade za preventivni tehnički pregled:

7.

Moped, motocikl

7,04 € (53,01 kn)

8.

Osobni automobil

9,67 € (72,84 kn)

9.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo

16,30 € (122,84 kn)

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:

10.

Autobus ili teretni automobil (vozilo s hidrauličnom ili zračno-hidrauličnom kočnom instalacijom)

80,94 € (609,87 kn)

11.

Autobus ili teretni automobil (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)

133,74 € (1.007,68 kn)

12.

Priključno vozilo (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)

65,10 € (490,48 kn)

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenoga posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO-testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50% iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:

13.

Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste, upravna pristojba i dr.)

6,12 € (46,12 kn)

14.

Naplata propisanih obveza iz red. br. 13 (iznos za 1 uslugu)

2,29 € (17,24 kn)

15.

Ovjera prometne dozvole

6,12 € (46,12 kn)

16.

Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije

1,90 € (14,35 kn)

17.

Izdavanje registarskih i izvoznih pločica

2,29 € (17,24 kn)

18.

Zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole

6,86 € (51,72 kn)

19.

Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice

3,03 € (22,84 kn)

Naknada za administrativne poslove oko registracije vozila iz rednog broja 14. ne naplaćuje se prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila.

Ostale naknade:

20.

Dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan

8,81 € (66,37 kn)

21.

Pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i sl.)

6,58 € (49,57 kn)

22.

Utiskivanje broja šasije na vozilo

13,21 € (99,56 kn)

23

Izdavanje pokusnih pločica i potvrde o izdavanju pokusnih pločica

2,29 € (17,24 kn)

24.

Obrasci i registri tehničkog pregleda

1,24 € (9,34 kn)

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine« broj: 88/2009).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.