Stručni skup „Održiva mobilnost“

Objavljeno: 13.5.2016.

Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo! Poruka je stručnog skupa, kojeg su kao dio programa Zagrebačkog energetskog tjedna, organizirali Hrvatski autoklub i Grad Zagreb u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Fakultetom prometnih znanosti, Autoklubom Siget i drugim partnerima.

Stručni skup održan je 12. svibnja u prostorijama AK Siget u Zagrebu pred brojnim posjetiteljima i učenicima škole za cestovni promet. Svi prisutni su imali priliku vidjeti prezentacije i izlaganja uglednih stručnjaka iz raznih segmenta prometa koji su prezentirali brojne modele i aspekte sigurnih i energetski učinkovitih mobilnosti s kojima se pridonosi održivom razvoju gradova. Dr.sc.Damir Škaro, predsjednik AK Siget koji je i domaćin skupa, pozdravio je sve prisutne u uvodnom govoru te pozvao sve institucije i pojedince da se zajedno udruže i bore protiv zagađenja zraka koji je danas globalni problem te pozvao na dodatne napore u segmentu prometne preventive s ciljem smanjenja broja stradalih u prometu.

Skup je otvoren s prezentacijom preventivno - edukativnog programa „KLIK- sigurnosni pojas - Navika odgovornog ponašanja“ koju je predstavio mr.sc. Krešimir Viduka iz Hrvatskog autokluba. Stručnjaci Hrvatskog autokluba kreirali su preventivno- edukativni program „KLIK - sigurnosni pojas - navika odgovornog ponašanja u prometu“. Projekt je usmjeren na rizičnu populaciju: adolescente, učenike srednjih škola i studente. Oni su u potrazi za svojim identitetom i samostalnošću, često skloni neslaganju s odraslima i usvojenim pravilima ponašanja pod izgovorom da im se ograničava sloboda. Učenici se tijekom jednog školskog sata, kroz interaktivnu komunikaciju upoznaju s razinom stradanja u prometu, fizikom i mehanikom sudara, uređajima i opremom aktivne i pasivne sigurnosti u vozilima. Nakon teoretskog programa učenici i studenti u kontroliranim uvjetima mogu steći „iskustvo“ prometne nesreća na posebnim uređajima: simulatoru sudara pri brzini od 18 km/h i simulatoru prevrtanja.

Izvješće o razinama rizika na dionicama „Dalmatine“- autoceste A1 i dionicama državnih cesta D54, D27 i D50 utvrđenim prema EuroRAP/ iRAP RPS metodologiji predstavio je dr.sc. Marko Šoštarić s Fakulteta prometnih znanosti. Fakultet prometnih znanosti proveo je pregled 27 dionica autoceste A1, ukupne duljine 818.88 km te 3 dionice obilaznog cestovnog pravca Maslenica – Sveti Rok (dionice državnih cesta D54, D27 i D50), ukupne duljine 53 km. Pregled cestovne mreže proveden snimanjem infrastrukture specijaliziranim vozilom opremljenim GNSS i video senzorima. Predstavljena aplikacija ViDA generira ocjenu relativnog rizika za sve promatrane skupine cestovnih korisnika, primjenjuje te podatke za procjenu očekivanoga broja poginulih osoba na promatranom cestovnom segmentu te na temelju toga generira odgovarajuće protumjere i utvrđuje najisplativiji program za unaprijeđenije sigurnosti cestovne mreže na temelju ekonomske analize.

Prometna politika parkiranja u gradovima, tema je koju je prezentirao Igor Novačić Hrvatskog autokluba. Novačić je istaknuo da prema pojedinim istraživanjima prosječno „osobno“ vozilo na godišnjoj razini 23 sata u danu stoji na parkingu a samo je sat vremena u prometu, a čak 30 % svih prijeđenih kilometara u užem centru većih gradova, tijekom vršnih opterećenja, nastaje upravo zbog traženja parkirnog mjesta. U skladu s nastojanjima i naporima na polju zaštite okoliša u prometnim politikama i utvrđene prometne politike u urbanom području, postoji potreba za primjenom sustavnih i sveobuhvatnih rješenja, koja će poticati korištenje podsustava javnog gradskog prijevoza u kombinaciji s prometom u mirovanju. Od niza rješenja istaknuli bi "Park & Ride" sustave, s djelomičnom integracijom s drugim granama prijevoza u javnom prijevozu putnika, integriranim i multimodalnim prijevozom putnika, privilegije za „carpool“ i „carshare“ sheme, kao i za upotrebu električnih ili hibridnih vozila, te uvođenje jedinstvenog tarifnog sustava uz primjenu suvremenih ITS elektroničkih sustava.

Mr.sc. Miron Huljak iz Ministarstva unutarnjih poslova prezentirao je:Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH u 2016. godini. Huljak je između ostalog istaknuo da od ove godine, temeljem javnog poziva i ograničenog prikupljanja zahtjeva za sanacijama opasnih mjesta, uz određene propuste kada se započinje nešto novo, ali uz osjetno jasnije kriterije, odabran je do sada najveći broj projekata i sanacija opasnih mjesta koji će biti sufinancirani sredstvima Nacionalnog programa tijekom godine.

Dr.sc. Una Vidović, Mobilita evolva, predstavila je temu: „Prometno planiranje temeljem izrade prometnih makro modela i matematičkih simulacija - Master planovi“. U okviru prezentacije „Prometno planiranje temeljem izrade prometnih makro modela i matematičkih simulacija - Master Planovi“ predstavljeno je strateško utemeljenje master planova te mogućnost korištenja sredstava Europske Unije temeljem zaključaka ove vrste studije.

Matija Vuger je ispred Grada Zagreba prezentirao je temu „Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada: SocialCAR - EU Projekt koji urbanu mobilnost čini „pametnijom“.

EU Projekt SocialCAR ima za cilj promijeniti dosadašnju praksu gradske vožnje osobnim automobilom u kojem u pravilu sjedi samo vozač, smanjiti vrijeme putovanja, a time i poboljšati okoliš u gradu. Trenutno dostupni alati za planiranje putovanja uglavnom nude informacije za pojedinačnu vrstu prijevoza (automobil, javni prijevoz, bicikl, pješačenje…), ali ne i za multimodalni prijevoz gdje se uzima u obzir povezanost različitih vrsta prijevoza.

Marko Stančec, iz Sindikata biciklista predstavio je projekt: Programi povećanja energetske učinkovitosti u gradskom prometu - kampanja Biciklom na posao. Udruga “Sindikat biciklista” sudjeluje u međunarodnom projektu “Biciklom na posao” kojim se želi potaknuti i olakšati korištenje bicikla za putovanja na posao. Opći cilj ovog projekta je postići značajnu i energetski učinkovitu promjenu u prometu smanjujući motorizirani promet i povećavajući korištenje bicikla u svakodnevnim putovanjima na posao.

Ante Klečina iz Saveza za željeznicu predstavio je projekt „EDORA“. Svrha projekta EDORA educirati je oko 400 učenika srednjih i osnovnih škola o prednostima korištenja javnog prijevoza koje isti ima za zdravlje, okoliš i održivi razvoj. U cilju smanjenja štetnih emisija i velike potrošnje pogonske energije potrebno je poticati/informirati građane da više koriste javni prijevoz i korištenje bicikala, te da od svojih političara i zajednice zahtijevaju razvoj kvalitetnih sustava javnog prijevoza i biciklističke infrastrukture. Zbog toga će projekt „EDORA“ mladima prenijeti informacije o tome kako vlastitim ponašanjem mogu doprinijeti očuvanju okoliša te o postizanju i važnosti održivog razvoja, naročito s aspekta jer će uskoro postati punoljetni građani, time i birači, a neki od njih i donositelji odluka u svojoj zajednici.

Ksenija Vidović Vorberger, ODRAZ- Održivi razvoj zajednice, predstavila je projekt "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu". Cilj projekta, financiranog iz sredstava EU, je potaknuti susrete građana s predstavnicima mjesne samouprave i gradske uprave te uspostaviti stalnu praksu dijaloga o mobilnosti. Projekt je usmjeren na razgovore s građanima o mobilnosti i potrebnim poboljšanjima u prometu u lokalnoj zajednici. Građani su u prilici informirati predstavnike gradskog Sektora za promet, Službe za mjesnu samoupravu, gradskih četvrti te mjesnih odbora o problemima i poželjnim poboljšanjima u području mobilnosti.