Europski tjedan mobilnosti obilježen u Hrvatskom autoklubu

„Učinkovite kombinacije održive mobilnosti“

Objavljeno: 19.9.2016.

Hrvatski autoklub je u petak, 16. rujna 2016, organizirao okrugli stol u sklopu Europskog tjedna mobilnosti.

Stručni skup organiziran je u suradnji s Gradom Zagrebom i partnerima.

Na okruglom stolu naslovljenom „Učinkovite kombinacije održive mobilnosti“ prezentirali su se brojni modeli i aspekti sigurne i energetski učinkovite mobilnosti.

Istaknimo da je prije samog početka okruglog stola, za učenike i učenice Škole za medicinske sestre predstavljen  teorijski i praktični (koji uključuje simulatore prevrtanja i sudara) dio preventivno-edukativnog programa HAK-a za srednjoškolce pod imenom „KLIK-Navika odgovornog ponašanja“.

Među izlaganjima ističemo prezentaciju dr.sc. Marka Ševrovića sa Fakulteta prometnih znanosti koji je po prvi puta predstavio izvješće o razinama rizika na državnoj cesti D30 Velika Gorica- Sisak prema utvrđenoj EuroRAP/iRAP RPS metodologiji. Inspekcija cestovne mreže na području Republike Hrvatske se kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa provodi se na temelju EuroRAP/iRAP metodologije. EuroRAP/iRAP RPS metodologija uključuje inspekciju relevantnih elemenata cestovne mreže, pri čemu se na temelju prikupljenih podataka ocjenjuje postojeća razina rizika s kojom se pojedini sudionici susreću prilikom korištenja cestovne infrastrukture. U ovoj prezentaciji prikazati će se utvrđene razine rizika na dionicama državne ceste D30 i D36 (Velika Gorica - Sisak) u Republici Hrvatskoj. Inspekcija i kodiranje promatrane cestovne mreže te analiza i utvrđivanje razina rizika provedena je od strane Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, akreditiranog tehničkog partnera HAK-a nositelja licence za provođenje inspekcija prema EuroRAP protokolima u RH.

Krešimir Viduka, Hrvatski autoklub, predstavio je preventivno- edukativni program „KLIK- sigurnosni pojas - Navika odgovornog ponašanja“  (Kako Lako Izbjeći Katastrofu). U strategiji prometne preventive u srednjoj školi 2013 - 2020 Ministarstva unutarnjih poslova je navedeno: „Za razliku od osnovnih škola u kojima postoje obvezujući programi, u srednjim školama ne postoje verificirani programi…“. Ova činjenica potakla je stručnjake Hrvatskog autokluba da kreiraju preventivno- edukativni program „KLIK - sigurnosni pojas - navika odgovornog ponašanja u prometu“. Projekt je usmjeren na rizičnu populaciju:  adolescente, učenike srednjih škola i studente. Oni suu potrazi za svojim identitetom i samostalnošću, često skloni neslaganju s odraslima i usvojenim  pravilima ponašanja pod izgovorom da im se ograničava sloboda. Ta se životna faza odlikuje konsolidiranjem mentalnog života, kristalizacijom stavova i mišljenja, te posebno racionalnim mentalnim sazrijevanjem. Upravo je opisani profil ličnosti jedan od ključnih razloga rizičnog ponašanja u prometu, a što potvrđuje i statistika stradavanja.

U uvodnom dijelu, tijekom jednog školskog sata, učenici se kroz interaktivnu komunikaciju upoznaju s razinom stradanja u prometu, fizikom i mehanikom sudara, uređajima i opremom aktivne i pasivne sigurnosti u vozilima. Učenici se educiraju da je korištenje sigurnosnog pojasa ne samo zakonska obveza vozača i putnika nego i nekulturno ponašanje u prometu te da je ne vezanje sigurnosnog pojasa čin neodgovornog ponašanja prema:

  • vlastitoj obitelji i prijateljima,
  • drugim sudionicima u prometu,
  • službama koje se brinu za zdravlje i sigurnost sudionika u prometu te
  • zajednici koja snosi gubitke i troškove nastale uslijed stradanja.

Nakon teoretskog programa učenici u kontroliranim uvjetima stječu „iskustvo“ prometne nesreća  na posebnim uređajima:  simulatoru sudara pri brzini od 18 km/h  i simulatoru prevrtanja.

Posebnu pozornost izazvala je zanimljiva prezentacija Matije Vugera iz Grada Zagreba(Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada) pod naslovom: SocialCAR- EU Projekt koji urbanu mobilnost čini „pametnijom“. EU Projekt SocialCAR ima za cilj promijeniti dosadašnju praksu gradske vožnje osobnim automobilom u kojem u pravilu sjedi samo vozač, smanjiti vrijeme putovanja, a time i poboljšati okoliš u gradu. Trenutno dostupni alati za planiranje putovanja uglavnom nude informacije za pojedinačnu vrstu prijevoza (automobil, javni prijevoz, bicikl, pješačenje…), ali ne i za multimodalni prijevoz gdje se uzima u obzir povezanost različitih vrsta prijevoza. Kako bi se poboljšale unaprijed planirane opcije putovanja predstavljene putnicima,SocialCar će razviti sustav koji će omogućiti pristup višestrukim kombiniranim opcijama javnog prijevoza, što uključuje i automobile, carpooling/ dijeljenje vožnje, bicikle, dijeljenje bicikla, pješačenje, taxi službe i ostale usluge.

Marko Hoić,  HŽ infrastruktura d.o.o., prezentirao je „Mogućnost povećanja sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima upotrebom georeferenciranih podataka“. Podizanja razine sigurnosti na ŽCP-ima provode se tehničko-tehnološkim rješenjima i akcijama koje potiču prometnu disciplinu i kulturu vozača ili pješaka prilikom prelaska pruge.Potrebno je poboljšati sustav informiranja vozača u cestovnom prometu o nailasku na ŽCP. Jedna od mogućnosti je uspostavom pravovremenog upozorenja i informiranja o opasnim situacijama na cesti.

Zvonimir Viduka,iz tvrtke Altpro d.o.o. prezentirao je:Nova sigurnosna tehnološka rješenja na željezničko- cestovnim prijelazima u naseljenim mjestima“. Neosigurani željezničko cestovni prijelazi predstavljaju veliku opasnost za pješake, automobilski promet te smanjuju brzinu prometovanja vlakova. Jedan od novijih proizvoda na svjetskom tržištu za njihovo osiguranje je mikroprocesorski željezničko cestovni prijelaz tip RLC23. Ovaj sustav omogućava potpunu sigurnost za sudionike prometa i osigurava brži i kvalitetniji prijevoz za korisnike željezničke mreže.  Sustav RLC23 je visokotehnološki, inovativni proizvod koji je razvijen, projektiran i proizveden u cijelosti u Hrvatskoj. Ovaj sustav pripada u nišu signalno sigurnosnih uređaja za željeznicu i služi za povećanje sigurnosti na željezničko cestovnim prijelazima gdje se dešava najviše nesreća. Uređaj je dobio certifikat za najvišu razinu sigurnosti SIL4 po novim EN normama od vodeće certifikacijske kuće TuV Rheinland tip A prema standardu 17020. To je trenutno najkompletnije certificirano rješenje na svijetu što je pokazalo izlaganje na sajmu INNOTRANS 2014 u Berlinu te drugim sajmovima i izazvalo veliko zanimanje kupaca, medija i stručne javnosti. Superiorna primjena najnovijih tehnoloških rješenja – elektronički senzori kotača, LED signalizacija u cesti, LED cestovni signali, video nadzor prijelaza te video informiranje nadolazećeg vlaka, solarno napajanje, zaštitne barijere u cesti, kontrola odsjeka s brojačem osovina, softverska rješenja konfiguriranja, mogućnost primjene istog rješenja na bilo kojoj željeznici svijeta i spajanje s uređajima raznih proizvođača je omogućilo brz izlazak proizvoda na globalna izvozna tržišta. Proizvod RLC23 je dobitnik nagrade za Inovaciju godine 2016 u Hrvatskoj, GRAND PRIX ARCA te nagrada na sajmovima inovacija u Kini, Južnoj Koreji, Švicarskoj, Njemačkoj, Belgiji i Rumunjskoj.

Lidija Pavić, ODRAZ- Održivi razvoj zajednice,Održiva urbana mobilnost CIVINET Slovenija - Hrvatska - Jugoistočna Europa. Cilj projekta, financiranog iz sredstava EU, je potaknuti susrete građana s predstavnicima mjesne samouprave i gradske uprave te uspostaviti stalnu praksu dijaloga o mobilnosti. Projekt je usmjeren na razgovore s građanima o mobilnosti i potrebnim poboljšanjima u prometu u lokalnoj zajednici. Građani su u prilici informirati predstavnike gradskog Sektora za promet, Službe za mjesnu samoupravu, gradskih četvrti te mjesnih odbora o problemima i poželjnim poboljšanjima u području mobilnosti. Uspostavljanje partnerskih odnosa, prakse ranog informiranja građana te provođenje konzultacija s javnosti iznimno su učinkovite mjere kod upravljanja prometom i mobilnošću, budući da povećavaju kvalitetu provedenih rješenja te umanjuju negativne posljedice i troškove prijedloga o kojima javnost nije na vrijeme i dovoljno upoznata. Informiranjem građana, organiziranjem javnih skupova i obukom želimo povećati sudjelovanje građana i ojačati njihove kapacitete za konstruktivno sudjelovanje u postupku savjetovanja o mobilnosti u gradu.

Drago Vasilj, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj:„E-MOBILNOST + OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE @ GRAD ZAGREB“. Grad Zagreb je ove godine dovršio međunarodni projekt instalacije tri brze, univerzalne punionice za električne automobile u sklopu EU projekta TEN-T CEGC (Srednjoeuropski zeleni koridori - prekogranična infrastruktura za brzo punjenje električnih vozila). Cilj TEN-T CEGC projekta je bio omogućiti kontinuiranu uslugu brzog punjenja akumulatorskih baterija vozačima električnih automobila, koji putuju Srednjoeuropskim zelenim koridorima, što se dobro uklapa u poruku ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti „Smart mobility. Strong economy“.

Slavko Štefičar iz Saveza za željeznicu:CivitasDyn@mo –Koprivnica. Grad Koprivnica u sklopu provedbe EU projekta CIVITAS DIN@MO proveo je aktivnost izrade kurikuluma novog dvogodišnjeg sveučilišnog diplomskog studijskog programa „Održive mobilnosti i logistika" (OMiL). Temeljni cilj novog studijskog programa je educirati i promovirati nove generacije prometnih stručnjaka za primjenu poboljšanih metoda i alata, procjenu okvira i politika, razmatranje dugoročnog utjecaja prometa te mobilnosti, izgradnju puteva te provođenje metoda za ostvarivanje održive urbane mobilnosti.

Domagoj Bublić, Promet plus d.o.o.: Studija prometnog razvitka Karlovačke županije

Studija prometnog razvoja Karlovačke županije je strateški dokument za planiranje razvoja cjelokupnog prometnog sustava. Jedan od najvažnijih ciljeva ove studije je poticanje razvoja održivog prometnog sustava kroz razvoj ekološki prihvatljivijih i energetski učinkovitijih načina prijevoza, ponajprije javnog prijevoza i biciklističkog prometa.