Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu softverskog rješenja za upravljanje procesima članstva i tehničke pomoći Hrvatskog autokluba

Objavljeno: 20.9.2017.

Hrvatski autoklub objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu softverskog rješenja za upravljanje procesima članstva i tehničke pomoći Hrvatskog autokluba.

Postupak nadmetanja objavljen je dana 20. rujna 2017. na web-sjedištu Hrvatskog autokluba (www.hak.hr) i ne vodi se prema Zakonu o javnoj nabavi, s obzirom da naručitelj nije obveznik iste.

Krajnji rok za dostavu ponuda je srijeda, 11. listopada 2017. u 12.00 sati.

Mjesto dostave ponuda je pisarnica u sjedištu Hrvatskog autokluba, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb.

Ponude koje su zaprimljene nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda smatrati će se zakašnjelima te neće biti otvarane.

Otvaranje ponuda je javno. Javno otvaranje ponuda održati će se 11. listopada 2017. u 12.10 sati, u sjedištu Hrvatskog autokluba, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44. Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja.

Odluka o konačnom rezultatu ovog natječajnog postupka bit će donesena u roku od 90 (devedeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda, nakon čega će biti dostavljena obavijest svim sudionicima ovog natječaja koji su dostavili valjanu ponudu.

U prilogu ovoj obavijesti nalazi se natječajna dokumentacija s opisom postupka, svim uvjetima natječaja te potrebnim obrascima. Poslovnu i tehničku specifikaciju predmeta nabave, kao i druge materijale, moguće je preuzeti nakon prijave preko dolje navedenog linka:

Prijava na natječaj