Upute za osposobljavanje (B, BE)

Kategorija B

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako je:
- navršila 17 godina i šest mjeseci.

Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja


Ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu, broj sati je:

- 30 iz nastavnog predmeta PPSP
- 9 iz nastavnog predmeta PPP
- 35 iz nastavnog predmeta UV


Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu:


- AM, A1, A2, A, F ili G kategorije vozila, dužan je realizirati 4 nastavna sata iz nastavnog predmeta PPSP i 30 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV,

- bilo koje kategorije oslobođen je nastave iz nastavnog predmeta predmeta PPP.

Osposobljavanje započinje nastavom iz nastavnog predmeta PPSP. Nastavni sat traje 45 minuta (blok sat 90 minuta). Po položenom ispitnom testu iz nastavnog predmeta PPSP, autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta UV. Nastava iz nastavnog predmeta UV izvodi se individualno, a prvih pet sati po jedan nastavni sat. S jednim kandidatom za vozača instruktor vožnje ne smije izvoditi nastavu dulje od dva nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače. Za vrijeme nastave osim kandidata koji se osposobljava i instruktora vožnje u vozilu može biti do najviše tri kandidata. Nastava može trajati i duže od 35 nastavnih sati, odnosno dok instruktor vožnje i stručni voditelj autoškole ne ocjene da je kandidat svladao nastavne sadržaje iz nastavnog predmeta UV.

Kategorija BE

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako:
- posjeduje vozačku dozvolu B kategorije

 Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja


- 5 iz nastavnog predmeta predmeta PPSP
- 10 iz nastavnog predmeta UV

Po položenom testu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta UV. Nastava može trajati i duže od 10 nastavnih sati, odnosno dok instruktor vožnje i stručni voditelj autoškole ne ocjene da je kandidat svladao nastavne sadržaje iz predmeta UV-a.