Osposobljavanje kandidata za vozača

Osposobljavanje kandidata za vozača

Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu.

Program obuhvaća tri nastavna predmeta:

1.     Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)

2.     Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP)

3.     Upravljanje vozilom (UV).

Osposobljavanje se provodi temeljem Plana i okvirnog programa osposobljavanja kandidata za vozače koji proizlazi iz Programa vozačkog ispita, te prema jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata.

Kada osoba može pristupiti procesu osposobljavanja?

Osoba može pristupiti osposobljavanju za vozača vozila određene kategorije:

1.     najranije šest mjeseci prije nego što navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom te kategorije (AM, A1, A2, A, B, F i G)

2.     ako ima valjano uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom

3.     ako može samostalno rješavati ispitne testove.

Tko provodi osposobljavanje?

Osposobljavanje kandidata za vozače provode autoškole kojih trenutno u Republici Hrvatskoj ima 353. Popis autoškola svrstan je po pripadajućim Regionalnim ispitnim centrima Zagreb 1. i 2., Osijek, Rijeka i Split. Popis autoškola po pripadajućim centrima može se dobiti klikom na popis autoškola.

Koji je postupak pristupanju osposobljavanja kandidata za vozača?

1.     Odlučiti se za konkretnu autoškolu

2.     Pribaviti uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača željene kategorije

3.     Upisati se u autoškolu sukladno propisima i sklopiti ugovor o osposobljavanju kojim se uređuju prava i obveze autoškole i kandidata za vozača


Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača!

Knjižica kandidata za vozača

Pri upisu u autoškolu:

1.     Kandidat sklapa i potpisuje Ugovor o osposobljavanju koji mora sadržavati između ostalog i ove elemente: definiranu cijenu nastavnog sata za pojedini nastavni predmet i za minimalni propisani broj nastavnih sati, trajanje osposobljavanja, obvezu kandidata za sudjelovanjem u nastavi, aneks ugovora o dopunskom programu osposobljavanja i druge elemente.

2.     Kandidat dobiva Knjižicu kandidata za vozača

3.     Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za B kategoriju, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa u roku od tri do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja

4.     Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa u roku koji je proporcionalno kraći ili dulji, ovisno od propisanog minimalnog broja nastavnih sati za taj program

5.    
Autoškola je obvezna osposobiti kandidata za vozača za upravljanje vozilom određene kategorije

6.     Kandidat je obvezan prisustvovati nastavi, Završiti program osposobljavanja iz pojedinog nastavnog predmeta, te po završenom programu iz pojedinog predmeta položiti vozački ispit.

 

Okvirni program iz pojedinog nastavnog predmeta nalazi se u odjeljku PROPISI i UPUTE/prilog Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača („Narodne novine broj:124/12.,129/12.,146/12; 151/13; 160/13.).

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite odgovarajući Priručnik.

Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz predmeta Upravljanje vozilom kandidat kod sebe mora imati Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti i Knjižicu kandidata za vozačau koju instruktor vožnje treba uredno upisivati podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.