Upute za osposobljavanje (D1, D1E, D, DE)

Kategorija D1

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako:
- posjeduje vozačku dozvolu B, C, CE kategorije

Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja
- 20 iz natsvnog predmeta PPSP (ako osoba posjeduje vozačku dozvolu B kategorije)
- 15 iz nastavnog predmeta UV (ako osoba posjeduje vozačku dozvolu B kategorije)


- 10 iz natsvnog predmeta PPSP (ako osoba posjeduje vozačku dozvolu C, CE kategorije)
- 15 iz nastavnog predmeta UV (ako osoba posjeduje vozačku dozvolu C, CE kategorije)


Po položenom testu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta UV. Nastava može trajati i duže od propisanih sati, odnosno dok instruktor vožnje i stručni voditelj autoškole ne ocjene da je kandidat svladao nastavne sadržaje iz nastavnog predmeta UV.

Kategorija D1E

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako:
- posjeduje vozačku dozvolu D1 kategorije.

Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja

 - 5 iz nastavnog predmeta PPSP
- 10 iz nastavnog predmeta UV

Kategorija D

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako:
- posjeduje vozačku dozvolu B, C, CE, D1, D1E kategorije

Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja

- 20 iz nastavnog predmeta PPSP (ako osoba posjeduje vozačku dozvolu B kategorije)
- 25 iz nastavnog predmeta UV (ako osoba posjeduje vozačku dozvolu B kategorije)
 
- 10 iz nastavnog predmeta PPSP (ako osoba posjeduje vozačku dozvolu C, CE kategorije)
- 20 iz nastavnog predmeta UV (ako osoba posjeduje vozačku dozvolu C, CE kategorije)

- 5 iz nastavnog predmeta PPSP (ako osoba posjeduje vozačku dozvolu D1, D1E kategorije)
- 10 iz nastavnog predmeta UV (ako osoba posjeduje vozačku dozvolu C, CE kategorije)
 

Kategorija DE

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako je:
- posjeduje vozačku dozvolu D kategorije.

Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja

- 5 iz nastavnog predmeta PPSP
- 10 iz nastavnog predmeta UV