Upute za osposobljavanje (F, G)

Kategorija F

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako je:
- navršila 15 godina i šest mjeseci.

Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja

 

Ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu, broj sati je:

 - 30 iz nastavnog predmeta PPSP
- 9 iz nastavnog predmeta PPP
- 15 iz nastavnog predmeta UV

Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu:
- AM kategorije, dužan je realizirati 4 nastavna sata iz nastavnog predmeta PPSP i 10 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV
- G kategorije, dužan je realizirati 10 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV, a oslobođen je slušanja nastave iz nastavnog predmeta PPSP

- bilo koje kategorije oslobođen je nastave iz nastavnog predmeta predmeta PPP

  

Vozač kojem je izdana vozačka dozvola A1, A2 A, B, C1, C, D ili H kategorije ima pravo upravljati vozilom F, G i AM kategorije.

 

Kategorija G

U osposobljavanje se može uključiti osoba koja ispunjava propisane uvjete i ako je:
- navršila 15 godina i šest mjeseci.

Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja

 

Ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu, broj sati je:
- 30 iz nastavnog predmeta PPSP
- 9 iz nastavnog predmeta PPP
- 15 iz nastavnog predmeta UV


Ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu:
-AM kategorije, dužan je realizirati 4 nastavna sata iz nastavnog predmeta PPSP i 10 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV
- F kategorije, dužan je realizirati 10 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV, a oslobođen je slušanja nastave iz nastavnog predmeta PPSP

- bilo koje kategorije oslobođen je nastave iz nastavnog predmeta predmeta PPP

 


Vozač kojem je izdana vozačka dozvola A1, A2 A, B, C1, C, D ili H kategorije ima pravo upravljati vozilom F, G i AM kategorije.