Okrugli stol u HAK-u „ALTERNATIVNA MOBILNOST“

Europski tjedan mobilnosti 2011.: Alternativna mobilnost

Objavljeno: 22.9.2011.

Europski tjedan mobilnosti, koji se održava od 16. do 22. rujna 2011., ove godine obilježava desetu godišnjicu. Cilj inicijative je senzibilizirati i poticati stanovnike gradova na korištenje javnoga gradskog prijevoza, na upotrebu bicikla i hodanje do željene destinacije. Središnja tema ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti je „Alternativna mobilnost“. Upravo s tom temom, u srijedu 21. rujna, u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održan je okrugli stol u Hrvatskom autoklubu.

Glavni tajnik HAK-a Zvonko Šmuk u uvodnom je govoru poželio uspješan rad svim sudionicima akcije te istaknuo da i Hrvatski autoklub kao udruga koja broji 170.000 članova svojim redovitim aktivnostima i temama šalje poruke koje pridonose ekološkoj osviještenosti građana i progovara o važnosti ovog problema.

Prva prezentacija na skupu bila je predstavljanje ETM-a 2011. i ovogodišnje teme„Alternativna mobilnost“ koju je predstavila Lidija Pavić - Rogošić iz udruge ODRAZ (neprofitna organizacija koja okuplja stručnjake različitih disciplina koji promišljaju koncept održivog razvoja na dobrobit lokalne zajednice). „S ovogodišnjom temom želimo podići svijest građana, kao i promovirati pozitivna iskustva. Želimo uspostaviti partnerstva s lokalnim vlastima, a sve s ciljem uspostavljanja održivog prometa“, istaknula je u uvodnoj prezentaciji Pavić -Rogošić.

„Mjesto i uloga autoklubova u ostvarenju ciljeva i dokumenata EU i FIA-e“ održao je savjetnik glavnog tajnika HAK-a Davor Georg Lisicin. Lisicin je istaknuo da je od 1970. do danas emisija stakleničkih plinova porasla 70 posto i da je promet trenutačno odgovoran za 26% svih CO2 emisija unutar 27 država EU-a, a samo cestovni promet proizvodi ogromnih 72% tih emisija. „Najveći su problemi u gradovima jer gradovi zauzimaju 0,4% zemljine površine, a odgovorni su za oko 80% ispušnih plinova koji narušavaju klimu. Očekuje se da će do 2030. gradska populacija narasti 60%. Glavna ekološka pitanja u gradovima proizlaze iz dominacije nafte kao transportnoga goriva koje stvara CO2 i emisiju štetnih plinova. Gradski promet sadrži 40% svih CO2 emisija cestovnog prometa i do 70% drugih polutanata cestovnog prometa. To ima negativan učinak na zdravlje građana", rekao je Lisicin i dodao:“ FIA poziva svoje članice - nacionalne autoklubove da učine sve što je u njihovoj moći kako bi kvalitetno informirali i educirali svoje članove i ostale motorizirane građane o mogućnostima i potrebi kupnje vozila s boljom iskoristivosti goriva i smanjenom emisijom CO2 (čišća vozila), mogućnostima i potrebi korištenja alternativnih i učinkovitijih goriva i načinu vožnje kojom se bolje iskorištava gorivo (eko-vožnja). Naš zadatak je i predstavljanje mobilnog potrošača te promicanje koncepta održive mobilnosti koji građanima daje mogućnost izbora načina putovanja uz izbjegavanje rješenja koja se temelje na fizičkim ili novčanim preprekama“.

„Stanje sigurnosti u cestovnom prometu s osvrtom na najranjivije kategorije sudionika“ je prezentacija koju je održao Viktor Forjan, načelnik prometne policije PUZ-a. Evidentan je velik broj poginulih osoba starije životne dobi (više od 60 godina), iz koje skupine je poginulo 19 osoba, što je 36,5 posto od ukupno 52 poginule osobe, rekao je Forjan te istaknuo i prioritet policije u rujnu, a to je sigurnost djece na putu do škole.

„Doprinos CIVITAS ELANA alternativnoj mobilnosti u Zagrebu - Sva dosadašnja postignuća projekta CIVITAS ELAN-a i ciljeve koje tek treba ostvariti" predstavila je Višnja Bedenko iz Gradskog ureda za Strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb.

„Pregled aktualnih programskih aktivnosti vezanih uz razvoj i unapređenje alternativnih oblika putovanja u gradu Zagrebu“ - sve aktivnosti Grada Zagreba na poboljšanju Javnoga gradskog prijevoza, prijevoza biciklista i osoba s invaliditetom predstavio je Krunoslav Tepeš iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Tepeš je istaknuo i da Park & Ride sustav predstavlja jedan napredan i učinkovit te ekološki prihvatljiv model ostvarivanja svakodnevnih putovanja, koji se ostvaruje kombinirajući vožnju osobnim vozilom do parkirališta smještenog u blizini stajališta javnoga gradskog prijevoza i nastavak vožnje vozilima javnoga gradskog prijevoza. Ovakav model organizacije prijevoza funkcionira u velikom broju europskih i svjetskih gradova. Grad Zagreb je prepoznao potrebe i mogućnosti njegove primjene te je u posljednjih nekoliko godina sagrađeno više parkirališta takvog tipa (Podsused, Vrapče i Sesvete).

„Projekt ODDO Car Sharing - Auto Divisio Croatia“ je prezentacija Bojana Dragojevića u kojoj je izložio iskustva drugih europskih gradova koji su uveli sustav Car sharinga i sve benefite koje donosi ova usluga mobilnosti na zahtjev te praktički dovodi do toga da nemamo potrebu za vlastitim vozilom.

„Dual-fuel sustav za pogon dizelskih motora“ - HUUNP. Sve o poboljšanju izgaranja nafte i povećanju energetske vrijednosti procesa sagorijevanja koju danas koristi 3 milijuna vozila u svojoj prezentaciji predstavio je Boris Ivančić iz Autocentra Kutina.

„Projekt Mobile 2020.“ - REC Hrvatska: Najnoviji projekt Regionalnog centra zaštite okoliša, pokrenut u svibnju ove godine, usmjeren je ponajprije ka stvaranju bike-friendly klime i općenito veće mobilnosti u malim i srednjim gradovima diljem 11 zemalja srednje i istočne Europe, predstavila je Petra Brandelek iz REC-a Hrvatska.

„Bicikl kao alternativni oblik urbane mobilnosti: navike, stavovi i očekivanja studenata u Zagrebu“ - istraživanje koje su proveli i predstavili doc. dr. sc. Vedran Prelogović i doc. dr. sc. Aleksandar Lukić sa Sveučilišta u Zagrebu,Prirodoslovno-matematički fakultet-Geografski odsjek. Doc.dr.sc Prelogović je predstavio rezultate istraživanja o navikama i stavovima studenata o korištenju bicikla. Zapažanja su da biciklistički promet još nije u dovoljnoj mjeri dio integralnoga gradskog prometnog sustava jer biciklističke staze nisu povezane u cjelovitu mrežu, dolazi do konflikta s ostalim oblicima prometa i broj biciklističkih parkirališta je nedovoljan (posebno u središtu grada), kao i nedostatak znanstvenih istraživanja o biciklističkom prometu, a nedostaju i službeni statistički pokazatelji. Istraživanje je obuhvatilo više pitanja prema korisnicima bicikala među kojima je bilo i koje bi prijedloge uputili gradskim vlastima za stvaranje sigurnog, učinkovitog i ugodnog okruženja za korištenje bicikla kao važnog i jednakovrijednog prijevoznog sredstva u gradu. Odgovori su bili:

  • Izrada Biciklističkog master plana Grada Zagreba (i eventualno Zagrebačke županije kao integralnog dijela Zagrebačke urbane regije s izraženom dnevnom cirkulacijom zaposlenih, učenika i studenata).
  • Integracija najvažnijih odrednica Biciklističkog master plana Grada Zagreba u Razvojnu strategiju Grada Zagreba - ZagrebPlan.
  • Izrada Kataloga građevinskih standarda biciklističke infrastrukture (staza, traka i parkirališta).
  • Oblikovanje Biciklističkog marketinškog plana Grada Zagreba.
  • Kontinuirana istraživanja i vrednovanja postignutih rezultata.
  • Daljnje poticanje participativnih oblika u planiranju infrastrukture i promoviranju bicikla kao prijevoznog i rekreacijskog sredstva.

„Načini kretanja u Parku prirode Medvednica - Javna ustanova PP Medvednica“ predstavio je glavni nadzornikPP Medvednica Darko Slukan. „Park prirode Medvednica nalazi se u milijunskom okruženju što predstavlja gotovo četvrtinu ukupnog stanovništva Hrvatske s godišnjim posjetom od više od milijun ljudi, što stvara velike prometne probleme. Cilj nam je omogućiti kvalitetno posjećivanje, ali i zaštitu prirode te korištenje prirodnih resursa”, rekao je Slukan i istaknuo kako bi žičara bila dobro rješenje.

Nakon prezentacija održana je i rasprava na kojoj su se izmijenila mišljenja i stavovi svih sudionika.

Aktivnostima obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti pridružila se i Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj koja je, u suradnji sa Zagrebačkim holdingom - Podružnica ZET te udrugom Moj Bicikl, tiskala karte biciklističkih staza te karte javnog prijevoza Grada Zagreba. Te će se karte 22. rujna, na Dan bez automobila, koristiti kao karta za besplatan jednodnevni prijevoz tramvajima i autobusima na području čitavoga grada.